ἄγαν
ἀγανακτεῖν
ἀγανακτέω
 • Meaning:
  • to be aroused, indignant, angry, greatly afflicted, very displeased, vexed
  • to stir oneself violently, feel a violent irritation
  • to show indignation, rage, be incensed, be violently displeased
 • Forms:
  • ἀγανακτεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγανακτήσαντες Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγανακτήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἀγανακτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγανακτοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀγανακτῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἀγανακτῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἠγανάκτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἠγανάκτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀγανακτήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to be aroused, indignant
 • Root: ἀγανακτέω
ἀγανακτήσαντες
ἀγανακτήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to be aroused, indignant
 • Root: ἀγανακτέω
ἀγανακτήσασα
ἀγανακτήσει
ἀγανάκτησιν
ἀγανάκτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: indignation
ἀγανακτοῦντες
ἀγανακτοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to be aroused, indignant
 • Root: ἀγανακτέω
ἀγανακτῶμεν
ἀγανακτῶν