ἀποβάθρα
ἀποβαίνῃ
ἀποβαίνω
ἀποβαλεῖ
ἀποβαλεῖς
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβαλεῖτε
ἀποβάλῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβάλητε
ἀποβάλλει
ἀποβάλλειν
ἀποβάλλεσθαι
ἀποβάλλεται
ἀποβάλλετε
ἀποβάλλω
 • Present
 • ἀποβάλλετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀποβάλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποβάλλειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀποβάλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἀπέβαλλον
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἀποβεβληκότα Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποβάλῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποβαλεῖςVerb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποβαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀποβάλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀποβληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποβάλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀποβάλωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀποβάλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀποβεβληκότα
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἀποβάλῃ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • ἀποβαλεῖςVerb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπεβλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέβαλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποβάλητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπέβαλον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀποβάλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποβαλών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Perfect
 • ἀποβεβλημένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ἀποβεβλημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀποβεβλημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀποβεβληκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
ἀποβάλω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβάλωμεν
ἀποβαλών
ἀποβάλωσι
ἀποβάλωσιν
ἀποβάντες
ἀποβάπτω
ἀποβάψαντας
ἀποβεβληκότα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβεβληκυῖα
ἀποβεβλημένοι
ἀποβεβλημένους
ἀποβεβλημένων
ἀποβῇς
ἀποβήσεται
ἀποβήσομαι
ἀποβησόμενον
ἀποβιάζομαι
ἀποβιάζου
ἀποβλέπει
ἀποβλέπετε
ἀποβλέποντες
ἀποβλεπόντων
ἀποβλέπουσιν
ἀποβλέπω
ἀποβληθῆναι
ἀπόβλημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἀπόβλημαἀποβλήματα
GENἀπόβληματοςάποβλημάτων
DATἀπόβληματιἀπόβλημασι(ν)
ACCἀπόβλημαἀποβλήματα
ἀποβλήματα
ἀπόβλητον
ἀπόβλητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπόβλητοςἀπόβλητον
GENἀποβλήτου
DATἀποβλήτῳ
ACCἀπόβλητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπόβλητοιἀπόβλητα
GENἀποβλήτων
DATἀποβλήτοις
ACCἀποβλήτουςἀπόβλητα
ἀποβολή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποβολήἀποβολαί
GENἀποβολῆςἀποβολῶν
DATἀποβολῇἀποβολαῖς
ACCἀποβολήνἀποβολάς
VOCἀποβολήἀποβολαί