ἐπισωρεύοντας
ἐπισωρεύσουσι(ν)
ἐπισωρεύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to heap; to accumulate further, i.e., (figuratively) seek additionally
  • Forms:
    • ἐπισωρεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
    • ἐπισωρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur