ἐπισωρεύοντας
ἐπισωρεύσουσι
ἐπισωρεύσουσιν
ἐπισωρεύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to heap; to accumulate further, i.e., (figuratively) seek additionally
  • Cognates: σωρεύω
  • Forms:
    • ἐπισωρεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
    • ἐπισωρεύσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
    • ἐπισωρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur