καταυγάζειν
καταυγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shine upon, illuminate, illumine
  • to shine brightly
 • Cognates: αὐγάζω, διαυγάζω, καταυγάζω
 • Forms:
  • καταυγάζειν Verb: Pres Act Infin
  • κατηύγαζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing