παρά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • with Genitive: from, from beside
   • Of person: παρ᾿ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς - ask a drink from me
   • Of Place: παρὰ νηῶν ἀπονοστήσειν - to return from the ships
  • with Dative: with, beside, near, before, by the side of, in the presence of
   • Of person: παρὰ τῷ κυρίῳ εἶναι - to be with the lord
   • Of Place: παρὰ τῷ οἴκῳ καθίζω - I am sitting beside/near the house
  • with Accusative: to, toward, beside, beyond, along with, except, because of
   • Of Place: πέμπειν πρέσβεις παρὰ Φίλιππον - to send elders to Philippi; παρὰ τὴν θάλασσαν πορεύεσθαι - to go beside the sea (i.e., along the shore)
   • Of Time: παρὰ πάντα τὸν χρόνον - throughout the whole time
   • Of cause: παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν - on account of our neglect
   • Of comparison: παρὰ τοὺς ἄλλους μακάριος - compared with others, blessed
 • Forms:
  • παρ᾿ PREP