πρόσω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: farther; further, i.e., a greater distance
 • Forms:
  • πορρώτερον Comparative Adverb
  • πορρωτέρω Comparative Adverb
προσώζεσαν
προσωθέω
προσωθοῦσιν
πρόσωπα
προσωπεῖα
προσωπεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mask
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροσωπεῖονπροσωπεῖα
GENπροσωπείουπροσωπείων
DATπροσωπείῳπροσωπείοις
ACCπροσωπεῖονπροσωπεῖα
προσώποις
προσωπολημπτεῖτε
προσωπολημπτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to show partiality
 • Forms:
  • προσωπολημπτεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
προσωπολήμπτης
προσωπολημψία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: partiality, favouritism
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροσωπολημψίαπροσωπολημψίαι
GENπροσωπολημψίαςπροσωπολημψιῶν
DATπροσωπολημψίᾳπροσωπολημψίαις
ACCπροσωπολημψίανπροσωπολημψίας
VOCπροσωπολημψίαπροσωπολημψίαι
προσωπολημψίαις
προσωποληπτεῖτε
προσωποληπτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to show partiality
 • Forms:
  • προσωποληπτεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
προσωπολήπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who shows partiality
 • Forms:
  • προσωπολήμπτης Noun: Nom Sing Masc
προσωποληψία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: partiality, favouritism
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροσωποληψίαπροσωποληψίαι
GENπροσωποληψίαςπροσωποληψιῶν
DATπροσωποληψίᾳπροσωποληψίαις
ACCπροσωποληψίανπροσωποληψίας
VOCπροσωποληψίαπροσωποληψίαι
προσωποληψίαις
προσωποληψίας
πρόσωπον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • face, countenance (the front of the head)
  • physical presence (of someone)
  • presence (of something) (e.g., in the face of trouble)
  • the leading line of the enemy army
  • surface (of something)
  • the facing area
  • external (e.g., to boast in external not internal, II Cor. 5:12)
  • person, people
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπρόσωπονπρόσωπα
GENπροσώπουπροσώπων
DATπροσώπῳπροσώποις
ACCπρόσωπονπρόσωπα
προσώπου
προσώπῳ
προσώπων
προσωρμίσθησαν
προσώχθικα
προσώχθισα
προσώχθισαν
προσώχθισε
προσώχθισεν
προσωχθίσθη
προσωχύρωσεν