σύμπτωμα
Neuter
 SingularPlural
NOMσύμπτωμασυμπτώματα
GENσυμπτώματοςσυμπτωμάτων
DATσυμπτώματισυμπτώμασι(ν)
ACCσύμπτωμασυμπτώματα
συμπτώματος
συμπτωμάτων