συσφίγγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bind together, fasten
  • to gird up
  • to condense, close up, shut, clench
 • Forms:
  • συνέσφιγξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συσφίγξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
συσφίγξῃς