ὀβελίσκοι
ὀβελίσκος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: a small skewer, spike, nail, point, small spit
ὀβελίσκου
ὀβελίσκους
ὀβολοί
ὄβολοι
ὀβολός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: an obole (obol) [a measure of weight and a coin, 5 oboles make a drachma]
  • Forms:
ὀβολοῦ
ὀβολούς