περιιόντες
περιιοῦσα
περιίπταμαι
 • Meaning: to fly around, flutter around
 • Forms:
  • περιιπτάμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
περιιπτάμενα
περιιστάμενοι
περιισταμένου
περιΐστασο
περιΐστημι, περιίστημι
 • Meaning:
  • Active:
   • to place around, stand around, encircle
   • to stand beside, stand nearby
   • to bring around something, stand around
   • to restore
  • Middle:
   • to shun, avoid, go around to avoid contact
  • Passive:
   • to be pressed on every side
   • to be sorely tried (of a nation)
   • to be hard pressed (of a nation)
 • Forms:
  • περιεστῶτας Part: Perf Act Acc Plur Masc
  • περιέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιεστῶτα Part: Perf Act Acc Sing Masc Contracted form
  • περιΐστασο Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • περιεστηκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
  • περιεστώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • περιεστῶτες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • περιισταμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
  • περιστάντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περίστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • περιστήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
περιιών