πέριξ
  • Parse: Adverb
  • Meaning: all around, round about, in the vicinity
περιξύω
  • Meaning: to scrape all around, scrape away, strip off (bark)
  • Forms:
    • περιέξυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing