συντυγχάνω
 • Meaning:
  • to meet together, meet with someone, come at
  • to happen coincidentally, meet by chance
 • Forms:
  • συντυχεῖν Verb: 2Aor Act Infin
συντυχεῖν
συντυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chance, incident, occurence, happening
 • Forms:
συντυχίαν
συντυχών