αὐγάζον
αὐγάζοντα
αὐγάζοντι
αὐγάζοντος
αὐγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to appear white
  • to appear bright
  • to shine forth, see distinctly, discern
 • Cognates: αὐγάζω, διαυγάζω, καταυγάζω
 • Forms:
  • αὐγάζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • αὐγάζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • αὐγάζοντι Verb: Pres Act Part Dat sing Neut
  • αὐγάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • αὐγάσαι Verb: Aor Act Infin
αὐγάς
αὐγάσαι
αὔγασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something that appears bright or white (skin infection)
  • shining brightness (of a rainbow), whiteness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMαὔγασμααὐγάσματα
GENαὐγάσματοςαὐγασμάτων
DATαὐγάσματιαὐγάσμασι(ν)
ACCαὔγασμααὐγάσματα
αὐγάσματα
αὐγάσματι
αὐγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shine, glitter
 • Forms:
  • ηὔγει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
αὐγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • brightness, bright light
  • beam, gleam, glow, ray of light, radiance, sheen
  • dawn, daybreak
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMαὐγήαὐγαί
GENαὐγῆςαὐγῶν
DATαὐγῇαὐγαῖς
ACCαὐγήναὐγάς
VOCαὐγήαὐγαί
αὐγήν
αὐγῆς