προσψαύετε
προσψαύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to touch, impinge, i.e., lay a finger on (in order to relieve)
  • Cognates: ἐπιψαύω, προσψαύω, ψαύω
  • Forms:
    • προσψαύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur