δίλογοι
δίλογος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: double-tongued, insincere, equivocal, i.e., telling a different story
  • Forms:
    • δίλογοι Adj: Nom Plur Masc
    • διλόγους Adj: Acc Plur Masc
διλόγους