περίμεινον
περιμένειν
περιμενοῦσι, περιμενοῦσιν
περιμένω
 • Meaning: to wait for, remain about, stay around, i.e., await
 • Forms:
  • περίμεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • περιέμενε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • περιμένειν Verb: Pres Act Infin
  • περιμενοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
περίμετρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the circumference, circuit
  • abundance
 • Forms:
  • περιμέτρῳ Noun: Dat Sing Neut
περιμέτρῳ
περιμήκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very tall
 • Forms: