ὑπεκαίετο
ὑπέκαιον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑποκαίω
ὑπεκβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw out
 • Note: Like ἐκβάλλω
ὑπέκειτο
ὑπεκρέω
 • Meaning:
  • to flow out under
  • to slink away, move away gradually and quietly
 • Forms:
  • ὑπεκρέων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ὑπεκρέων
ὑπεκρίθησαν
ὑπεκρίνοντο