ὑποβάλλονται
ὑποβαλλόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ὑποβάλλω
ὑποβάλλω
 • Meaning:
  • Active:
   • to suborn, introduce by collusion or stealth, instigate secretly
   • to throw under, put under
   • to whisper a suggestion, make false suggestions
   • to lay a foundation for (something)
  • Middle:
   • to appropriate
   • to substitute
   • to lay a foundation for (something)
 • Forms:
  • ὑπέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑποβαλλόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • ὑποβαλλόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ὑπέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑποβάλλονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ὑποβλεπόμενος
ὑποβλεπομένου
ὑποβλέπω
 • Meaning:
  • Active:
   • to look up from under
   • to look suspiciously at
  • Middle:
   • to look askance at
   • to eye angrily
   • to look suspiciously at
 • Forms:
  • ὑποβλεπόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ὑποβλεπομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc