ζοφεράν
ζοφερή
ζοφερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dusky, gloomy
 • Forms:
  • ζοφερή Adj: Nom Sing Fem
  • ζοφεράν Adj: Gen Plur MFN
  • ζοφεράν Adj: Acc Sing Fem
ζόφον
ζόφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gloom, blackness, darkness, mist
ζόφου
ζόφῳ
ζοφωδέστατον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ζοφώδης
ζοφώδη
ζοφώδης
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Masc
 • Meaning: opaque, dark
 • Forms:
  • ζοφωδέστατον Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ζοφωδέστατον Superlative Adj: Acc Sing Masc
  • ζοφώδη Adj: Nom Sing Fem