αἰών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • eternity, lifetime, life, age, course, eternal, forever
  • a long stretch of future time
  • the remote past
  • a long time in the past and the future
 • Forms:
αἰῶνα
αἰῶνας
αἰῶνες
αἰῶνι
αἰώνια
αἰωνία
αἰωνίᾳ
αἰωνίαν
αἰωνίας
αἰώνιε
αἰώνιοι
αἰωνίοις
αἰώνιον
αἰώνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • eternal, for ever, everlasting, perpetual
  • ancient, existing a long time, long past
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαἰώνιοςαἰωνία
αἰώνιος
αἰώνιον
GENαἰωνίουαἰωνίας
αἰωνίου
αἰωνίου
DATαἰωνίῳαἰωνίᾳ
αἰωνίῳ
αἰωνίῳ
ACCαἰώνιοναἰωνίαν
αἰώνιον
αἰώνιον
VOCαἰώνιεαἰωνία
αἰώνιε
αἰώνιε
Plural
 MascFemNeut
NOMαἰώνιοιαἰώνιαι
αἰώνιοι
αἰώνια
GENαἰωνίωναἰωνίωναἰωνίων
DATαἰωνίοιςαἰωνίαις
αἰωνίοις
αἰωνίοις
ACCαἰωνίουςαἰωνίας
αἰωνίους
αἰώνια
VOCαἰώνιοιαἰώνιαι
αἰώνιοι
αἰώνια
αἰωνίου
αἰωνίους
αἰωνίῳ
αἰωνίων
αἰῶνος
αἰώνων
αἰῶσι, αἰῶσιν