ἄπλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • simple, natural, without affectation
  • not fully formed and set
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄπλαστοςἄπλαστον
GENἀπλάστου
DATἀπλάστῳ
ACCἄπλαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄπλαστοιἄπλαστα
GENἀπλάστων
DATἀπλάστοις
ACCἀπλάστουςἄπλαστα
ἀπλάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:unsuspectingly
ἄπλατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:immense (in area), unapproachable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄπλατοςἄπλατον
GENἀπλάτου
DATἀπλάτῳ
ACCἄπλατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄπλατοιἄπλατα
GENἀπλάτων
DATἀπλάτοις
ACCἀπλάτουςἄπλατα
ἀπλάτῳ
ἁπλῆ
ἁπλῇ
ἀπληστεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:to be insatiable
 • Cognates: πληστεύομαι
 • Forms:
  • ἀπληστεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἀπληστεύου
ἀπληστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • insatiate desire, greediness
  • insatiability, greed
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπληστίαἀπληστίαι
GENἀπληστίαςἀπληστιῶν
DATἀπληστίᾳἀπληστίαις
ACCἀπληστίανἀπληστίας
ἀπληστίαν
ἄπληστοι
ἄπληστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:greedy, insatiate, not to be filled, insatiable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄπληστοςἄπληστον
GENἀπλήστου
DATἀπλήστῳ
ACCἄπληστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄπληστοιἄπληστα
GENἀπλήστων
DATἀπλήστοις
ACCἀπλήστουςἄπληστα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀπληστότερος Comparative Adj: Nom Sing Masc
ἀπληστότερος
ἀπλήστου
ἀπλήστῳ
ἀπλήστως
ἁπλοῖ
ἁπλόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:single, sincere, without an ulterior motive
  • Substantival:singleness
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁπλόος
ἁπλός
ἁπλόη
ἁπλῆ
ἁπλόον
ἁπλόν
GENἁπλόου
ἁπλοῦ
ἁπλόης
ἁπλῆς
ἁπλόου
ἁπλοῦ
DATἁπλόῳ
ἁπλῷ
ἁπλόῃ
ἁπλῇ
ἁπλόῳ
ἁπλῷ
ACCἁπλόον
ἁπλόν
ἁπλόην
ἁπλῆν
ἁπλόον
ἁπλόν
VOCἁπλόε
ἁπλέ
ἁπλόη
ἁπλῆ
ἁπλόε
ἁπλέ
Plural
 MascFemNeut
NOMἁπλόοι
ἁπλοῖ
ἁπλόαι
ἁπλαῖ
ἁπλόα
ἁπλᾶ
GENἁπλόων
ἁπλῶν
DATἁπλόοις
ἁπλοῖς
ἁπλόαις
ἁπλαῖς
ἁπλόοις
ἁπλοῖς
ACCἁπλόους
ἁπλοῦς
ἁπλόας
ἁπλᾶς
ἁπλόα
ἁπλᾶ
VOCἁπλόοι
ἁπλοῖ
ἁπλόαι
ἁπλαῖ
ἁπλόα
ἁπλᾶ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἁπλούστερον
  • Comparative Adj: Nom Sing Masc
  • Comparative Adj: Acc Plur Masc
ἁπλοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:simplicity, frankness, sincerity, perfection
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁπλοσύνηἁπλοσύναι
GENἁπλοσύνηςἁπλοσυνῶν
DATἁπλοσύνῃἁπλοσύναις
ACCἁπλοσύνηνἁπλοσύνας
VOCἁπλοσύνηἁπλοσύναι
ἁπλοσύνης
ἁπλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • singleness, innocence, integrity, moral integrity
  • simplicity, sincerity, uprightness, frankness, not duplicitous
  • generosity, liberality (esp. in NT)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁπλότηςἁπλότητες
GENἁπλότητοςἁπλοτήτων
DATἁπλότητιἁπλότησιν
ACCἁπλότηταἁπλότητας
ἁπλότητα
ἁπλότητι
ἁπλότητος
ἁπλουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ἁπλόω
ἁπλοῦς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Root: ἁπλόος
ἁπλούστερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom Sing Masc
  • Comparative Adj: Acc Plur Masc
 • Root: ἁπλόος
ἁπλόω
ἄπλυτον
ἄπλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:unwashed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄπλυτοςἄπλυτον
GENἀπλύτου
DATἀπλύτῳ
ACCἄπλυτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄπλυτοιἄπλυτα
GENἀπλύτων
DATἀπλύτοις
ACCἀπλύτουςἄπλυτα
ἁπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • simply, sincerely, openly, in integrity
  • generously, without reserve, liberally, bountifully
  • briefly
ἁπλώσας
ἁπλώσῃς