ἀπλανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: steady, fixed, not wandering
 • Forms:
ἄπλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • simple, natural, without affectation
  • not fully formed and set
 • Forms:
ἀπλάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unsuspectingly
ἄπλατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: immense (in area), unapproachable
 • Forms:
ἀπλάτῳ
ἁπλῆ
ἁπλῇ
ἀπληστεύομαι
 • Meaning: to be insatiable
 • Forms:
  • ἀπληστεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἀπληστεύου
ἀπληστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • insatiate desire, greediness
  • insatiability, greed
 • Forms:
ἀπληστίαν
ἄπληστοι
ἄπληστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἀπληστότερος
 • Meaning: greedy, insatiate, not to be filled, insatiable
 • Forms:
ἀπληστότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἄπληστος
 • Meaning: more greedy, more insatiate
ἀπλήστου
ἀπλήστῳ
ἀπλήστως
ἁπλοῖ
ἁπλόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἁπλούστερος
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • single, single focused
   • sincere, without an ulterior motive
   • clear
  • Substantival: singleness
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁπλόος
ἁπλός
ἁπλόη
ἁπλῆ
ἁπλόον
ἁπλόν
GENἁπλόου
ἁπλοῦ
ἁπλόης
ἁπλῆς
ἁπλόου
ἁπλοῦ
DATἁπλόῳ
ἁπλῷ
ἁπλόῃ
ἁπλῇ
ἁπλόῳ
ἁπλῷ
ACCἁπλόον
ἁπλόν
ἁπλόην
ἁπλῆν
ἁπλόον
ἁπλόν
VOCἁπλόε
ἁπλέ
ἁπλόη
ἁπλῆ
ἁπλόε
ἁπλέ
Plural
 MascFemNeut
NOMἁπλόοι
ἁπλοῖ
ἁπλόαι
ἁπλαῖ
ἁπλόα
ἁπλᾶ
GENἁπλόων
ἁπλῶν
DATἁπλόοις
ἁπλοῖς
ἁπλόαις
ἁπλαῖς
ἁπλόοις
ἁπλοῖς
ACCἁπλόους
ἁπλοῦς
ἁπλόας
ἁπλᾶς
ἁπλόα
ἁπλᾶ
VOCἁπλόοι
ἁπλοῖ
ἁπλόαι
ἁπλαῖ
ἁπλόα
ἁπλᾶ
ἁπλοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: simplicity, frankness, sincerity, perfection
 • Forms:
ἁπλοσύνης
ἁπλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • singleness, innocence, integrity, moral integrity
  • simplicity, sincerity, uprightness, frankness, not duplicitous
  • generosity, liberality (esp. in NT)
 • Forms:
ἁπλότητα
ἁπλότητι
ἁπλότητος
ἁπλουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ἁπλόω
ἁπλοῦς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Root: ἁπλόος
ἁπλούστερον
ἁπλούστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἁπλόος
 • Meaning: more sincere
ἁπλόω
 • Meaning:
  • to make plain, make single, unfold, make perfect, spread out
  • to characterize by sincerity
 • Forms:
  • ἁπλουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἁπλώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἁπλώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἄπλυτον
ἄπλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwashed
 • Forms:
ἁπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • simply, sincerely, openly, in integrity
  • generously, without reserve, liberally, bountifully
  • briefly
ἁπλώσας
ἁπλώσῃς