ποθεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποθέω
ποθεῖν
ποθεινή
ποθεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: desired, fervent, eligible
 • Forms:
  • ποθεινή Adj: Nom Sing Fem
  • ποθεινοτέρα Adj: Nom Sing Fem Comparative
  • ποθεινοτέραν Adj: Acc Sing Fem comp
ποθεινοτέρα
ποθεινοτέραν
πόθεν
 • Parse: Interrogative adverb
 • Meaning:
  • Locally: from what place? from where?
  • Of origin: from what source? brought about by whom? given by whom? born of whom?
  • Of cause or reason: how, why, in what way?
ποθέν
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning: from some place or other
ποθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to long for, yearn after what is absent
  • to desire
  • to miss or regret what is lost
 • Cognates: ἐπιποθέω
 • Forms:
  • ποθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ποθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ποθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ποθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ποθουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ποθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ποθοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ποθοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ποθήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing; Fut Act Ind 2nd Sing
  • ποθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ποθούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
ποθή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: longing, fond, desire
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMποθήποθαί
GENποθῆςποθῶν
DATποθῇποθαῖς
ACCποθήνποθάς
VOCποθήποθαί
ποθήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ποθέω
ποθήσεις
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing; Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποθέω
ποθήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ποθέω
ποθητόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ποθητός
ποθητός
πόθι
 • Parse: Interrogative adverb
 • Meaning: where?
ποθι
 • Parse: Enclitic adverb
 • Meaning: anywhere
 • Forms:
  • ποθί Enclitic adverb
πόθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: longing, wish, desire
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπόθοςπόθοι
GENπόθουπόθων, ποθῶν
DATπόθῳπόθοις
ACCπόθονπόθους
VOCπόθεπόθοι
πόθον
ποθούμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ποθέω
ποθουμένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ποθέω
ποθοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ποθέω
ποθοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ποθέω
ποθοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποθέω
ποθῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: πόθος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ποθέω
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ποθή