ψωμιεῖ
ψωμιεῖς
ψώμιζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ψωμίζω
ψωμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to feed (someone) with tidbits
  • to provide food
  • to serve (someone) with food
  • to give property away bit by bit
  • to dole (something) out
  • to divide in small pieces, fritter away
 • Forms:
 • Present
 • ψώμιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • ἐψώμιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ψωμίσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ψωμιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ψωμιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ψωμιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ψωμιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐψώμισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐψώμισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐψώμισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐψώμισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ψώμισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ψωμίσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ψωμισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ψωμίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
ψωμίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a crumb, a morsel, a chunk (of bread)
  • a mouthful (of food)
  • a sop (i.e., a piece of solid food like bread that is soaked in liquid like gravy or soup)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψωμίονψωμία
GENψωμίουψωμίων
DATψωμίῳψωμίοις
ACCψωμίονψωμία
ψωμιοῦσιν
ψωμίσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ψωμίζω
ψωμισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ψωμίζω
ψώμισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ψωμίζω
ψωμίσουσι
ψωμίσω
ψωμιῶ
ψωμόν
ψωμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: morsel, bit, gobbet, small portions of food
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψωμόςψωμοί
GENψωμοῦψωμῶν
DATψωμῷψωμοῖς
ACCψωμόνψωμούς
VOCψωμέψωμοί
ψωμοῦ
ψωμούς
ψωμῷ
ψώρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the itch, scurvy, scab, mange
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψώραψῶραι
GENψώραςψωρῶν
DATψώρᾳψώραις
ACCψώρανψώρας
ψώρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ψώρα
ψωραγριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have malignant itch, have acute itching, suffer from mange
 • Forms:
  • ψωραγριῶντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
ψωραγριῶντα
ψώραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ψώρα
ψωριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have a rough surface (of stones)
 • Forms:
  • ἐψωριακότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἐψωριακότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
ψώχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ψώχω
ψώχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rub (e.g., to thresh)
 • Forms:
  • ψώχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc