ζυγά
ζυγίας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: ζύγιος
ζύγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: yoked
 • Forms:
  • ζυγίας
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
ζυγοί
ζυγοῖς
ζυγόν
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: yoke
 • Forms:
  • ζυγά Noun: Nom/Acc Plur Neut
ζυγόν
scale
ζυγός
ζυγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pair of balances, a balance beam
  • yoke, a coupling
  • oarsmen's benches joining (the opposite sides of a boat)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMζυγόςζυγοί
GENζυγοῦζυγῶν
DATζυγῷζυγοῖς
ACCζυγόνζυγούς
VOCζυγέζυγοί
ζυγοστάτης
Masculine
 SingularPlural
NOMζυγοστάτηςζυγοστάται
GENζυγοστάτουζυγοστατῶν
DATζυγοστάτῃζυγοστάταις
ACCζυγοστάτηνζυγοστάτας
ζυγοῦ
ζυγόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to yoke together, link together, join together
 • Forms:
  • ἐζυγωμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Neut
ζυγῷ
ζῦθον
ζῦθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beer, barley beer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMζῦθοςζῦθοι
GENζύθουζύθων
DATζύθῳζύθοις
ACCζῦθονζύθους
VOCζῦθεζῦθοι
ζύμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leaven, yeast, ferment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMζύμηζύμαι
GENζύμηςζύμων
DATζύμῃζύμαις
ACCζύμηνζύμας
VOCζύμηζύμαι
ζύμῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ζύμη
ζύμην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ζύμη
ζύμης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ζύμη
ζυμίταις
ζυμίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leavened
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMζυμίτηςζυμίται
GENζυμίτουζυμιτῶν
DATζυμίτῃζυμίταις
ACCζυμίτηνζυμίτας
ζυμοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζυμόω
ζύμομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ζυμόω
ζυμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to leaven
   • to cause to ferment
  • Passive:
   • to be leavened
   • to ferment
 • Forms:
  • ἐζυμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐζυμωμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐζυμωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ζυμοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ζύμομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ζυμωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ζυμωθῆναι
ζυμωτόν
ζυμωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fermented, leavened
 • Forms:
  • ζυμωτόν Adj: Acc Sing Neut
ζῦτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMζῦτοςζῦτοι
GENζύτουζύτων
DATζύτῳζύτοις
ACCζῦτονζύτους
VOCζῦτεζῦτοι