ἀναχαίνω
 • Meaning: to open the mouth, gape wide
 • Note: alternate spelling is ἀναχάσκω
 • Forms:
  • ἀναχανὼν Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἀναχανών
ἀναχάσκω
 • Meaning: to open the mouth, gape wide
 • Note: alternate spelling is ἀναχαίνω
 • Forms:
  • ἀναχανών Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἀναχθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναχθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναχθῆναι
ἀνάχυσιν
ἀνάχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pouring out, excess, license, effusion
ἀνάχωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dike, dam
ἀναχώρει
ἀναχωρεῖν
ἀναχωρεῖτε
ἀναχωρέω
 • Meaning:
  • to go away, go back, retreat, depart, retire, recoil from, flee
  • to withdraw (in order to flee danger)
 • Forms:
Present
 • ἀναχωρῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • ἀναχώρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναχωρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναχωρεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναχωροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Future
 • ἀναχώρησον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
Aorist
 • ἀναχωρήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναχωρῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναχωρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναχωρησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἀναχωρήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναχωρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνεχώρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνεχώρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεχώρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνεχώρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεχώρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀναχώρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ἀνακεχωρηκότα Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀνακεχωρηκότα Part: Perf Act Acc Sing Masc
ἀναχωρῆσαι
ἀναχωρήσαντες
ἀναχωρησάντων
ἀναχωρήσας
ἀναχωρήσατε
ἀναχώρησον
 • Parse:
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀναχωρέω
ἀναχωρήσωμεν
ἀναχωρίς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • respite, relief, reprieve
  • separately, apart from
ἀναχωροῦντες
ἀναχωρῶ