ἄνερ
ἀνερεῖ
ἀνερευνάω
 • Meaning: Middle: to examine closely, investigate, search out, search thoroughly
 • Forms:
  • ἀνερευνώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
ἀνερευνώμενοι
ἀνέρομαι
 • Meaning: to ask about, question, inquire
 • Forms:
  • ἀνερεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
ἀνέῤῥηξαν, ἀνέρρηξαν
ἀνέῤῥηξε, ἀνέρρηξε; ἀνέῤῥηξεν, ἀνέρρηξεν
ἀνέρχομαι
 • Meaning:
  • to depart
  • to return, go back to the start
  • to come up, come again, ascend, go up
 • Forms:
  • ἀνέλῃ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀνέλῃς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀνέλωμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ἀνῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
ἀνερωτάω
 • Meaning: to ask, question, inquire of
 • Forms:
  • ἀνηρώτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing