ἀπετάξατο
ἀπέταξε, ἀπέταξεν
ἀπέτασσε, ἀπέτασσεν
ἀπετέθησαν
ἀπετέλεσα
ἀπετελέσθη
ἀπέτεμε, ἀπέτεμεν
ἀπέτεμνε, ἀπέτεμνεν
ἀπετηγάνισε, ἀπετηγάνισεν
ἀπετίναξε, ἀπετίναξεν
ἀπετίννυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποτιννύω
ἀπέτρεπε, ἀπέτρεπεν
ἀπέτρεχε, ἀπέτρεχεν
ἀπέτρεχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποτρέχω
ἀπέτριψε, ἀπέτριψεν
ἀπετρύγησαν
ἀπετυμπανίσθη
ἀπετύφλωσε, ἀπετύφλωσεν
ἀπέτυχον