δελεαζόμενος
δελεάζοντες
δελεάζουσιν
δελεάζω
 • Meaning: to lure, entice, entrap, ensnare, delude, beguile
 • Forms:
  • δελεαζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • δελεάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • δελεαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • δελεάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • δελεάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δελεάσαι Verb: Aor Act Infin
  • δελεάσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • δελεάσαι Part: Fut Act Dat Sing Fem
  • δελεάσαι Part: Fut Act Nom Plur Fem
  • ἐδελέασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
δέλεαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bait
δελεάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom Plur Fem
  • Part: Fut Act Dat Sing Fem
 • Root: δελεάζω
δελεάσασα
δέλτοις
δέλτον
δέλτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: writing tablet
 • Forms:
δέλφαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pig
 • Forms:
δελφίς
Δελφοί
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Delphi
 • Forms: