δέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to bind, fasten, be in bonds, knit, tie, wind
   • to incarcerate, tie up
   • to stage a conspiracy
  • Mid/Pass:
   • to lack, miss, stand in need of a person or thing
   • to be less, short (e.g., Quadratus says "19.5 years" as "20 years less 6 months")
   • to be in want or need
   • to be necessary
   • to ask for a thing from a person
   • to plead, pray, beseech, beg
 • Note: There are two distinctly different words where the Pres Act Ind 1st Sing is δέω . One means "to tie" and has the future form δήσω . The other means "to need" and has the future form δεήσω
 • Forms:
Present
 • δεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • δεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δέοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • δεόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • δεομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • δεομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • δέονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • δέουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δεώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
Imperfect
Future
 • δήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • δήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐδέοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔδησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • δῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • δήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • δήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • δήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • δήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • δήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • δήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐδεήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐδεήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐδεήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐδέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔδησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔδησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • δεδεκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc #1
 • δέδεμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing #1
 • δεδεμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut #1
 • δεδεμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem #1
 • δεδεμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • δεδεμενον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • δεδεμενον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • δεδεμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δεδεμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • δεδεμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • δεδεμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • δἐδεσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • δεδέσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • δέδεται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
δεώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: δέω