διαζάω
 • Meaning:
  • to live through, pass
  • to manage to live (a certain style)
 • Forms:
  • διέζη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
διαζεύγνυμαι
διάζομαι
 • Meaning:
  • to set the warp in the loom, i.e., begin the web
  • to weave (yarn to make cloth)
  • to make or repair a fishing-net
 • Forms:
  • διαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐδιάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
διαζόμενοι
διαζώννυμι
 • Meaning: to tie around, wrap around, gird tightly
 • Forms:
  • διεζώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • διέζωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεζώσμενος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc