ιβ΄
  • Parse: Number
  • Meaning: twelve
ἴβεις
ἶβιν
ἴβις or ἶβις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Note: also spelled εἶβις
  • Meaning: the ibis (Egyptian bird)
  • Forms:
    • ἴβεις Noun: Nom Plur Fem
    • ἶβιν Noun: Acc Sing Fem