μνᾶ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pound; a mna (i.e., mina), a certain weight, equal to 60 drachmas
 • Hebrew:
 • Concord: Luke 19:13,16,18,20,24,25
 • Note: For contemporary equivalent, see money.
 • Forms:
μναῖ
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: μνᾶ
μνᾶν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem Contracted form
 • Root: μνᾶ
μνάομαι
 • Meaning:
  • to woo, court for one's bride, be engaged
μνᾶς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem Contracted form
 • Root: μνᾶ
μνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • remembrance, memory
  • mention, act of mentioning
  • what is remembered from the past
  • recollection, recital
 • Forms:
μνείᾳ
μνείαν
μνείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: remembrance, memory
 • Root: μνεία
μνῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: grave, sepulchre, tomb; a memorial, i.e., sepulchral monument (burial-place)
 • Forms:
μνήμας
μνήμασι, μνήμασιν
μνήματα
μνήματι
μνήματος
μνημάτων
μνημεῖα
μνημείοις
μνημεῖον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something that reminds one of a past event
  • grave, sepulchre, tomb
  • a remembrance, i.e., cenotaph (place of interment)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμνημεῖον
μνημείον
μνημεῖα
GENμνημείουμνημείων
DATμνημείῳμνημείοις
ACCμνημεῖον
μνημείον
μνημεῖα
μνημείον
μνημείου
μνημείῳ
μνημείων
μνήμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • what is remembered from the past
  • remembrance, memory
  • being retained in memory
  • capacity to memorize
 • Forms:
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • what is remembered from the past
  • remembrance, memory
  • being retained in memory
  • capacity to memorize
 • Forms:
 • Feminine
  Feminine
  Feminineμνῆμαι
  GENμνήμηςμνημῶν
  DATμνήμῃμνήμαις
  ACCμνήμηνμνήμας
  VOCμνήμημνῆμαι
  μνήμῃ
  μνήμην
  μνήμης
  μνημόνευε
  μνημονεύει
  μνημονεύειν
  μνημονεύεται
  μνημονεύετε
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Root: μνημονεύω
  μνημονεύητε
  μνημονεύοντες
  μνημονευόντων
  μνημονεύουσιν
  μνημονεῦσαι
  • Parse:
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Root: μνημονεύω
  μνημονεύσας
  μνημονευσάτω
  μνημονεύσει
  μνημονεύσω
  μνημονεύω
  • Meaning:
   • to remember, keep in mind, think of
   • to recall, call to mind
   • to mention, to make mention of, call to someone else's mind
   • to retain in one's memory without forgetting
  • Forms:
  Present Verbs
  • μνημονεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μνημόνευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • μνημονεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μνημονεύειν Verb: Pres Act Infin
  • μνημονεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μνημονεύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • μνημονεύητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • μνημονεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μνημονεύωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  Present Participles
  • μνημονεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • μνημονευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • μνημονεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  Imperfect
  • ἐμνημόνευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐμνημόνευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  Future
  • μνημονεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μνημονεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  Aorist
  • μνημονεῦσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • μνημονεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • μνημονεῦσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐμνημόνευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμνημόνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμνημόνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μνημονεύσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • μνημονευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  μνημονεύωμεν
  μνημονεύων
  μνημόσυνα
  μνημοσύνη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: memory, remembrance
  • Forms:
  μνημόσυνον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • memory
   • a memorial offering
   • memorial; a reminder (memorandum), i.e., record
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMμνημόσυνονμνημόσυνα
  GENμνημοσύνουμνημοσύνων
  DATμνημοσύνῳμνημοσύνοις
  ACCμνημόσυνονμνημόσυνα
  μνημόσυνος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival:
    • likely to remain in one's memory
    • of record, of remembrance, memorable
   • Substantival:
    • a reminder, what awakens or preserves memory of something
  • Forms:
   • μνημοσυνῶν Adj: Gen Plur MFN
  μνημοσύνου
  μνημοσύνῳ
  μνημοσυνῶν
  μνημῶν
  μνησθείη
  μνησθείς
  μνησθεῖσα
  μνησθῇ
  μνησθῆναι
  μνησθῇς
  μνησθήσεσθε
  μνησθήσεται
  μνησθήσῃ
  μνησθήσομαι
  μνησθήσονται
  μνήσθητε
  μνησθῆτε
  μνήσθητι
  μνησθῶ
  μνησθῶσιν
  μνησικακεῖ
  μνησικακεῖτε
  μνησικακείτω
  μνησικακέω
  • Meaning:
   • to bear someone a grudge for something
   • to resent, hate, remember past wrongs, bear malice
  • Forms:
   • μνησικακῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
   • μνησικακοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
   • μνησικακήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • ἐμνησικάκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐμνησικάκησεν Verb: FutPerf Act Infin
   • ἐμνησικάκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
   • μνησικακεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • μνησικακεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • μνησικακείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
   • μνησικακήσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
   • μνησικακήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  μνησικακήσεις
  μνησικακήσῃ
  μνησικακήσῃς
  μνησικακία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: vengefulness, bearing a grudge, remembrance of wrongs
  • Forms:
  μνησικακίᾳ
  μνησικακίαν
  μνησικακίας
  μνησίκακοι
  μνησίκακος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: vengeful, revengeful, bearing malice, holding a grudge
  • Forms:
   • μνησίκακοι Adj: Nom Plur Masc
   • μνησικάκων Adj: Gen Plur MFN
  μνησικακοῦντες
  μνησικάκων
  μνηστευθείσης
  μνηστευομένοις
  μνηστεύσομαι
  μνηστευσόμεθα
  μνηστεύω
  • Meaning:
   • Active:
    • to espouse
   • Middle:
    • to become engaged to (a woman)
    • to betroth a woman with a man
    • to court, seek in marriage
    • to arrange an engagement between a man and a woman
   • Passive:
    • to be betrothed
    • to be engaged (to a woman)
    • to woo and win
  • Forms:
   • ἐμνηστευμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
   • ἐμνηστευμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
   • μεμνηστευμένη Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
   • μεμνηστευμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
   • μεμνήστευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • μνηστευθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
   • μνηστευομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
   • μνηστεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
   • μνηστευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  μνήσω
  μνῶν
  • Parse: Noun: Gen Plur Fem
  • Root: μνᾶ