ᾠοθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: row of eggs
 • Forms:
ᾠοθεσίας
ὠοῖς
ὠόν, ᾠόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: egg
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMᾠόνᾠά, ὠὰ
GENᾠοῦᾠῶν
DATᾠῷᾠοῖς
ὠοῖς
ACCᾠόνᾠά, ὠὰ
ᾤοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to forebode, presage
 • Root: οἴομαι
ᾤου
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: οἴομαι