ὤπασε, ὤπασεν
ᾧπερ, ὥπερ
 • Parse: Emphatic Relative Pronoun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὅσπερ
 • ----------
 • Parse: Adverb
 • Meaning: whence, from where
ὥπλισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to make ready
 • Root: ὁπλίζω
ὤπτα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to roast, broil
 • Root: ὀπτάω
ὦπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὠπτανόμην
ὠπτάνοντο
ὤπτησαν
ὤπτησε, ὤπτησεν