ἀῤῥαβών, ἀρραβών
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: a pledge, security deposit, earnest
  • Aramaic:
  • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀρραβών
ἀῤῥαβών
ἀρραβῶνες
ἀῤῥαβῶνες
GENἀρραβῶνος
ἀῤῥαβῶνος
ἀρραβώνων
ἀῤῥαβώνων
DATἀρραβῶνι
ἀῤῥαβῶνι
ἀρραβῶσι(ν)
ἀῤῥαβῶσι(ν)
ACCἀρραβῶνα
ἀῤῥαβῶνα
ἀρραβῶνας
ἀῤῥαβῶνας
VOCἀρραβών
ἀῤῥαβών
ἀρραβῶνες
ἀῤῥαβῶνες
ἀῤῥαβῶνα, ἀρραβῶνα
ἀρραβῶνι, ἀῤῥαβῶνι
ἄῤῥαφος, ἄρραφος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: without seam, seamless, of a single piece
  • Note: Alt. spelling ἄραφος
  • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄρραφοςἄρραφον
GENἀρράφου
DATἀρράφῳ
ACCἄρραφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄρραφοιἄρραφα
GENἀρράφων
DATἀρράφοις
ACCἀρράφουςἄρραφα
ἄρρεν, ἄῤῥεν
ἄῤῥενα, ἄρρενα
ἄρρενες, ἄῤῥενες
ἀῤῥενωδῶς, ἀρρενωδῶς
  • Parse: Adverb
  • Meaning: bravely
ἀῤῥένων, ἀρρένων
ἀῤῥήκτοις, ἀρρήκτοις
ἄῤῥηκτος, ἄρρηκτος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: unbreakable, indissoluble, indestructible
  • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄρρηκτοςἄρρηκτον
GENἀρρήκτου
DATἀρρήκτῳ
ACCἄρρηκτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄρρηκτοιἄρρηκτα
GENἀρρήκτων
DATἀρρήκτοις
ACCἀρρήκτουςἄρρηκτα
ἄῤῥην, ἄρρην
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: male, man
  • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἄρρην
ἄῤῥην
ἄρρενες
ἄῤῥενες
GENἄρρενος
ἄῤῥενος
ἄρρενων
ἄῤῥενων
DATἄρρενι
ἄῤῥενι
ἄρρεσι(ν)
ἄῤῥεσι(ν)
ACCἄρρενα
ἄῤῥενα
ἄρρενας
ἄῤῥενας
VOCἄρρην
ἄῤῥην
ἄρρενες
ἄῤῥενες
ἄῤῥητα, ἄρρητα
ἄῤῥητος, ἄρρητος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: unsaid, unspeakable, inexpressible, ineffable
  • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄρρητοςἄρρητον
GENἀρρήτου
DATἀρρήτῳ
ACCἄρρητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄρρητοιἄρρητα
GENἀρρήτων
DATἀρρήτοις
ACCἀρρήτουςἄρρητα
ἀρρήτων, ἀῤῥήτων
ἄῤῥιζος, ἄρριζος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: without roots
  • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄῤῥιζοςἄῤῥιζον
GENἀῤῥίζου
DATἀῤῥίζῳ
ACCἄῤῥιζον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄῤῥιζοιἄῤῥιζα
GENἀῤῥίζων
DATἀῤῥίζοις
ACCἀῤῥίζουςἄῤῥιζα
ἀῤῥωστεῖν, ἀρρωστεῖν
ἀῤῥωστέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to be ill, sick, suffer illness
  • Forms:
    • ἀῤῥωστεῖν, ἀρρωστεῖν Verb: Pres Act Infin
    • ἀῤῥωστῆσαι, ἀρρωστησαι Verb: Aor Act Infin
    • ἠρρώστει, ἠῤῥώστει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
    • ἠρρώστησε(ν), ἠῤῥώστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀῤῥώστημα, ἀρρώστημα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: an illness, a sickness, disease
  • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀῤῥώστημα
ἀρρώστημα
ἀῤῥωστήματα
ἀρρωστηματα
GENἀῤῥωστήματος
ἀρρωστηματος
ἀῤῥωστημάτων
ἀρρωστημάτων
DATἀῤῥωστήματι
ἀρρωστηματι
ἀῤῥωστήμασι(ν)
ἀρρωστημασι(ν)
ACCἀῤῥώστημα
ἀρρώστημα
ἀῤῥωστήματα
ἀρρωστηματα
ἀῤῥωστήματι, ἀρρωστήματι
ἀῤῥωστῆσαι, ἀρρωστῆσαι
ἀῤῥωστία
ἀρρωστία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • sickness, disease, weakness
    • sickening, disheartening state of affairs
  • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρρωστίαἀρρωστίαι
GENἀρρωστίαςἀρρωστιῶν
DATἀρρωστίᾳἀρρωστίαις
ACCἀρρωστίανἀρρωστίας
ἀρρωστίᾳ, ἀῤῥωστίᾳ
ἀῤῥωστίαν, ἀρρωστίαν
ἀῤῥωστίας, ἀρρωστίας
ἄῤῥωστοι, ἄρρωστοι
ἀῤῥώστοις, ἀρρώστοις
ἄῤῥωστον, ἄρρωστον
ἄῤῥωστος, ἄρρωστος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
    • sick, ill, infirm
    • sickly
  • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄῤῥωστοςἄῤῥωστον
GENἀῤῥώστου
DATἀῤῥώστῳ
ACCἄῤῥωστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄῤῥωστοιἄῤῥωστα
GENἀῤῥώστων
DATἀῤῥώστοις
ACCἀῤῥώστουςἄῤῥωστα
ἀῤῥώστους, ἀρρώστους