φήμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • news, report, a saying (by a group of people)
  • rumour [both negative (malicious) and positive (fame)]
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφήμηφῆμαι
GENφήμηςφημῶν
DATφήμῃφήμαις
ACCφήμηνφήμας
VOCφήμηφῆμαι
φήμης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φήμη
φημί, φημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to affirm, say, assert
  • to announce news
  • to show or make known one's thoughts, i.e., speak or say
 • Cognates: ἔκφημι, σύμφημι, φημί
 • Forms:
  • ἔφασαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἔφη Verb: Imperfect Ind 3rd Sing
  • ἐφῇ Verb: Aor Subj 3rd Sing
  • ἔφην Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔφησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔφησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • φασίν Verb: Pres Ind 3rd Plur
  • φασιν Verb: Pres Ind 3rd Plur
  • φασί Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φησί Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φησίν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
φημίζω
φησί(ν), φησι(ν)
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Note: Also spelled without the accent
 • Root: φημί