φέγγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: light, brightness, brilliancy, radiance, splendour, luster
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφέγγοςφέγγη
GENφέγγουςφέγγεων
DATφέγγειφέγγεσιν
ACCφέγγοςφέγγη
φέγγους
φείδεσθαι
φείδεσθε
φείδεται
φείδῃ
φειδοῖ
φείδομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to spare (someone a misfortune or destruction)
  • to refrain (from doing something), hesitate
  • to show sympathies for (someone)
  • to feel too attached with (someone/something) to part with (him/it)
  • to spare efforts
 • Forms:
 • Present
 • φείδεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • φείδεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • φείδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • φείδῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • φειδόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • φειδόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • φείδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐφείδετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • φείσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • φείσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
 • φείσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐφεισάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐφείσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐφείσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐφείσω Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Sing
 • φεῖσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • φεισάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • φείσασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
 • φείσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • φείσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • φείσησθε Verb: 1Aor Aor Mid Subj 2nd Plur
 • φείσηται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
 • φείσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • φεισώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • φείσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Perfect
φειδόμενοι
φειδόμενος
φειδομένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sparingly, abstemiously, i.e., stingily
φείδονται
φειδοῦς
φειδώ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sparing (from harsh treatment)
  • thrift, grudgingly
  • disinclination to part with (something valuable)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφειδώN/A
GENφειδοῦςN/A
DATφειδοῖN/A
ACCφειδώN/A
φειδωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Positive: sparing, thrifty, frugal
  • Negative: miserly, greedy, parsimonious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφειδωλόςφειδωλήφειδωλόν
GENφειδωλοῦφειδωλῆςφειδωλοῦ
DATφειδωλῷφειδωλῇφειδωλῷ
ACCφειδωλόνφειδωλήνφειδωλόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφειδωλοίφειδωλαίφειδωλά
GENφειδωλῶνφειδωλῶνφειδωλῶν
DATφειδωλοῖςφειδωλαῖςφειδωλοῖς
ACCφειδωλούςφειδωλάςφειδωλά
φεῖσαι
φεισάμενος
φείσασθαι
φείσασθε
φείσεται
φείσῃ
φείσησθε
φείσηται
φείσομαι
φείσονται
φείσωμαι
φεισώμεθα
φείσωνται
φελμουνί
 • Parse: Noun: Dat Sing
 • Meaning: Palmoni
φελόνην
φελόνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cloak
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφελόνηςφελόναι
GENφελόνουφελονῶν
DATφελόνῃφελόναις
ACCφελόνηνφελόνας
φέρε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φέρω
φέρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
φέρειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: φέρω
φέρεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Pass Infin
 • Root: φέρω
φέρεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
φέρετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: φέρω
φερέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φέρω
φέρῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
φέρητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: φέρω
φερνή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dowry, bridal price
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφερνήφερναί
GENφερνῆςφερνῶν
DATφερνῇφερναῖς
ACCφερνήνφερνάς
VOCφερνήφερναί
φερνῇ
φερνήν
φερνῆς
φερνιεῖ
φερνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay the bridal price
  • to obtain as wife (after paying her dowry)
  • to portion, endow
 • Forms:
  • φερνιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
φερόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: φέρω
φερόμεναι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: φέρω
φερομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: φέρω
φερομένην
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: φέρω
φερομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: φέρω
φερόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
φερόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: φέρω
φερόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: φέρω
φερομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: φέρω
φερομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: φέρω
φερομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: φέρω
φερομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: φέρω
φέρον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: φέρω
φέροντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: φέρω
φέρονται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
φέροντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φέρω
φέροντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
φέροντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: φέρω
φερόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: φέρω
φέρουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: φέρω
φέρουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: φέρω
φέρουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: φέρω
φερούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: φέρω
φέρουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
φέρουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
φέρω
 • Present
 • φέρειν Verb: Pres Act Infin
 • φέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φέρεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • φέρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • φέρετε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • φέρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • φερέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • φέρῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φέρητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • φερόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • φερόμεναι
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • φερομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • φερομένην Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • φερομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • φερόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • φερόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • φερόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • φερομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
 • φερομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • φερομένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
 • φερομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • φέρον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • φέροντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • φέρονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • φέροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • φέροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • φέροντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • φερόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • φέρουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • φέρουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • φέρουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • φερούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • φέρουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φερώμεθα Verb: Pres Pass Subj 1st. Plur
 • φέρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἔφερε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἔφερεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐφερόμεθα Verb: Imp pass Ind 1st. Plur
 • ἔφερον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • ἐφέροντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • οἴσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • οἴσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • οἴσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • οἴσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • οἴσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • οἴσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • οἴσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐνεγκών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐνέγκαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ἐνέγκαι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐνέγκαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἐνέγκαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐνέγκαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἐνέγκας Verb: Aor Act Part Nom sing, Masc
 • ἐνέγκατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐνεγκάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἔνεγκε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐνέγκετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐνέγκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐνέγκῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐνέγκητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔνεγκον Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεγκόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐνέγκω
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐνέγκωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνέγκωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐνεχθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • ἐνεχθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • ἐνεχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • ἐνεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐνέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐνεχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐφέροσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἤνεγκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠνέγκαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • ἤνεγκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠνέγκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤνεγκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤνεγκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐνήνοχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐνήνοχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐνηνόχατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἐνήνοχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
φερώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Pass Subj 1st. Plur
 • Root: φέρω
φέρων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φέρω
φεῦγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φεύγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φεύγειν
φεύγεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φεύγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φεύγω
φευγέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φευγέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φεῦγον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: φεύγω
φεύγοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φεύγω
φεύγοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φεύγω
φεύγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φεύγω
φευγόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: φεύγω
φεύγουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φεύγω
 • Present
 • φεῦγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • φεύγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φεύγειν Verb: Pres Act Infin
 • φεύγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φεύγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • φευγέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • φευγέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • φεῦγον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • φεύγοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • φεύγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • φεύγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • φευγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • φεύγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φεύγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἔφευγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • φεύξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • φεύξεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • φεύξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • φευξόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • φεύξονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἔφυγαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔφυγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔφυγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔφυγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔφυγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφύγοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • φύγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φυγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • φυγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • φύγητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • φυγόντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • φυγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • φύγω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • φύγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • φυγών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • φύγωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • φύγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • φύγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • πέφευγα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πέφευγας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • πεφεύγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πέφευγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεφευγότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
 • πεφευγότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
φεύγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φεύγω
φευκτόν
φευκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • avoidable, avertible
  • shunned
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφευκτόςφευκτήφευκτόν
GENφευκτοῦφευκτῆςφευκτοῦ
DATφευκτῷφευκτῇφευκτῷ
ACCφευκτόνφευκτήνφευκτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφευκτοίφευκταίφευκτά
GENφευκτῶνφευκτῶνφευκτῶν
DATφευκτοῖςφευκταῖςφευκτοῖς
ACCφευκτούςφευκτάςφευκτά
φεύξεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: φεύγω
φεύξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φεύξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φευξόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: φεύγω
φεύξονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω