ὀβελίσκοι
ὀβελίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a small skewer, spike, nail, point, small spit
 • Forms:
  • ὀβελίσκου Noun: Gen Sing Masc
  • ὀβελίσκοι Noun: Nom Plur Masc
  • ὀβελίσκους Noun: Acc Plur Masc
ὀβελίσκου
ὀβελίσκους
ὀβολοί
ὄβολοι
ὀβολός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an obole (obol) [a measure of weight and a coin, 5 oboles make a drachma]
 • Forms:
  • ὀβολοί Noun: Nom Plur Masc
  • ὀβολοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ὀβολούς Noun: Acc Plur Masc
ὀβολοῦ
ὀβολούς