περίζωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: apron, skirt, loincloth (i.e., a garment that wraps around the hips)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπερίζωμαπεριζώματα
GENπεριζώματοςπεριζωμάτων
DATπεριζώματιπεριζώμασι(ν)
ACCπερίζωμαπεριζώματα
περιζώματα
περιζώννυμι
 • Present
 • περιεζωσμένος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • περιεζωσμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • περιζώννυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • περιζωννύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • περιζώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • περιζώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • περιζώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • περιεζωσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • περιεζώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • περιέζωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • περιεζώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • περίζωσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • περιζωσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • περιζωσάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • περιζώσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • περιέζωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • περιεζωσμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • περιεζωσμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • περιεζωσμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • περιεζωσμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • περιεζωσμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
περιζώννυται
περιζωννύω
περιζωννύων
περίζωσαι
περιζωσάμενοι
περιζωσάμενος
περιζώσασθε
περιζώσεται
περιζώσῃ
περιζώσονται