περί
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • with Genitive: about, on, concerning
   • οὐ περὶ ἄρτων εἶπον - I did not speak about loaves
  • with Accusative: about, around
   • Of place:
    • οἱ περὶ Κῦρον - those around Cyrus
    • περὶ τὰ ὅρια - around the border
    • περὶ τὴν πόλιν - around the city
   • Of time: περὶ μέσας νύκτας - about the middle of the night
  • with Dative:
   • positioned around - found only in Proverbs