κατά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • With Gen:
   • down from
    • κατὰ τῶν ὀρῶν - down from the mountains
    • ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ - the herd rushed down from the cliff, Mark 5:13
   • down upon, down over, down into
   • throughout
    • γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾿ ὅλης τῆς Ἰόππης - it became known throughout all Joppa, Acts 9:42
   • against
    • λέγειν κατά τινος - to speak against someone
   • displaying hostile attitude to
   • by invoking (in swearing)
   • in respect of, concerning
   • downward from
   • downward onto
   • behind, in the rear of
  • With Acc:
   • Of motion: downward; on, over, throughout; opposite, over against
   • Of time:
    • in, at, duringκατ᾿ ἐκεῖνον τὸν χρόνον - in (at, during) that time
    • at the time ofκατ᾿ ἐκεῖνον τὸν χρόνον - in (at, during) that time
   • Distributively: by
    • καθ᾿ ἡμέραν - day by day
    • man by man; city by city
    • καθ᾿ ἕνα - one at a time
   • Direction:
    • toward, to, up to (e.g., toward the south
    • toward the direction of
   • Presence:
    • face to face, in the presence of
    • facing, over against
   • Purpose: for (e.g., I am come for the money; I come for the purpose of seeing something)
   • Agreement: according to, with reference to, pertaining to, with respect to, in line with, just as, consistent with, conforming with, matching
    • κατὰ τοὺς νόμους - according to the laws, cf. Rom. 14:22; II Cor 7:11; Eph 6:21
   • Numbers: approximately, about
    • ἀπέθανον κατὰ ἑξακισχιλίους ἄνδρας - about 6000 men died
   • Relational: matching something to something else, a relationship between one thing and another, a correspondence between two things, compatibility, congruity, symmetry, harmony.
   • under the surface of
   • throughout (a space or surface)
   • along (of extension in space)
   • according to
 • Forms:
  • καθ᾿ PREP
  • κατ᾿ PREP