καπηλεύοντες
καπηλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to retail, trade, peddle
  • to corrupt, adulterate
 • Forms:
  • καπηλεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
κάπηλοι
κάπηλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a retail-dealer, peddler, tradesman
  • an innkeeper, tavern keeper, wine merchant
 • Forms:
  • κάπηλοι Noun: Nom Plur Masc
καπνιζομένη
καπνιζόμενον
καπνιζόμενος
καπνιζομένων
καπνίζον
καπνίζονται
καπνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to smoke
  • to emit smoke
  • to burn so as to cause to emit smoke
 • Forms:
  • ἐκαπνίζετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • ἐκάπνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καπνιζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • καπνιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • καπνιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • καπνιζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • καπνίζον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • καπνίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • καπνίσαι Verb: Aor Act Infin
  • καπνίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καπνισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κάπνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
καπνίσαι
καπνίσεις
καπνισθήσονται
κάπνισον
καπνόν
καπνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • smoke
  • steam
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαπνόςκαπνοί
GENκαπνοῦκαπνῶν
DATκαπνῷκαπνοῖς
ACCκαπνόνκαπνούς
VOCκαπνέκαπνοί
καπνοῦ
καπνῷ
κάππαρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the caper-plant
κάπτειν
κάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gulp down
 • Forms:
  • κάπτειν Verb: Pres Act Infin