πεζεύειν
πεζεύω
 • Meaning: to go afoot, walk a journey, travel by land rather than by sea
 • Forms:
  • πεζεύειν Verb: Pres Act Infin
πεζῇ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Meaning: by land, by foot, on foot (i.e., walking)
 • Root: πεζός
πεζικαῖς
πεζικάς
πεζική
πεζικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: on foot, of or for a foot-soldier, infantry
 • Forms:
  • πεζικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • πεζικάς Adj: Acc Plur Fem
  • πεζική Adj: Nom Sing Fem
πεζοί
πεζοῖς
πεζομαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: land battle, a battle by land, infantry battle
 • Forms:
πεζομαχίαν
πεζόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: on foot, walking
 • Root: πεζός
πεζός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • on foot, walking
   • going by land (not by sea)
  • Substantival:
   • footman, infantryman, foot soldier
 • Forms:
  • πεζόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πεζοί Adj: Nom Plur Masc
  • πεζοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • πεζούς Adj: Acc Plur Masc
  • πεζῶν Adj: Gen Plur MFN
πεζούς
πεζῶν