τεμεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τέμνω
τεμένεσι
τεμένη
τέμενος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a section of land dedicated to God or king and not for common use
  • temple area
  • shrine, sacred precinct
  • king's estate
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτέμενοςτεμένη
GENτεμένουςτεμενῶν
τεμενέων
DATτεμένειτεμένεσι(ν)
ACCτεμένοςτεμένη
τεμένους
τέμνε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τέμνω
τέμνετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τέμνω
τέμνω