τεύξασθαι
τεύξεσθε
τευξόμεθα
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • Verb: Aor mid subj 1st plur
 • Root: τυγχάνω
τευξόμενος
τεύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make ready, make, build, work
  • Of events: to cause, make, bring to pass, bring about
 • Cognates: ἐντεύχω, τεύχω
 • Forms:
  • τεύξασθαι Verb: Aor Mid Infin