ἐγώ
  • Parse: Personal Pronoun: 1st Nom Sing
  • Meaning: I, me, my, mine, myself
  • Forms:
Personal Pronouns
 SingularPlural
NOMἐγώἡμεῖς
GENἐμοῦ, μου, μοῦἡμῶν
DATἐμοί, μοι, μοίἡμῖν
ACCἐμε, με
ἐμέ, μέ
ἡμᾶς
ἔγωγε
  • Parse: rel pron: Nom Sing
  • Meaning: I (emphatic), I at least, I for my part