γελᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: γελάω
γελάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: γελάω
γελάσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: γελάω
γελάσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: γελάω
γελάσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: γελάω
γελάσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: γελάω
γελάσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: γελάω
γελάσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: γελάω
γελαστός
γελάσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: γελάω
γελάω
 • Present
 • γελῶν
  • Part: Pres/Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres/Fut Act Acc Sing Masc
 • γελᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • γελῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • γελῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • γελῶν
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • γελάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • γελάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • γελάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • γελάσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • γελάσαι Verb: Aor Act Infin
 • γελάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • γελάσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • γελάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐγέλασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐγέλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐγέλασας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐγέλασε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
γελοιάζειν
γελοιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to joke, jest
 • Forms:
  • γελοιάζειν Verb: Pres Act Infin
γελοιασμόν
γελοιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • jesting
  • butt of jesting, object of joke
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγελοιασμόςγελοιασμοί
GENγελοιασμοῦγελοιασμῶν
DATγελοιασμῷγελοιασμοῖς
ACCγελοιασμόνγελοιασμούς
VOCγελοιασμέγελοιασμοί
γελοιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:jester, buffoon, scorner
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγελοιαστήςγελοιασταί
GENγελοιαστοῦγελοιαστῶν
DATγελοιαστῇγελοιασταῖς
ACCγελοιαστήνγελοιαστάς
VOCγελοιαστάγελοιασταί
γελοιαστῶν
γελοῖον
γελοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ridiculous, absurd, causing laughter, laughable
  • deserving of being laughed at, ludicrous
 • Forms:
Singular
NOMγελοῖοςγελοίαγελοῖον
GENγελοίουγελοίαςγελοίου
DATγελοίῳγελοίᾳγελοίῳ
ACCγελοῖονγελοίανγελοῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMγελοῖοιγελοῖαιγελοῖα
GENγελοίων
DATγελοίοιςγελοίαιςγελοίοις
ACCγελοίουςγελοίαςγελοῖα
γελῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: γελάω
γελῶν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Masc/Fem
  • Noun: Gen Plur Masc
 • Root: γέλως
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres/Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres/Fut Act Acc Sing Masc
 • Root: γελάω
γελῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: γελάω
γέλως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • joyous laughter
  • derisive laughter
  • laughingstock
  • (happy) occasion of laughter
 • Cognates: γέλως, κατάγελως
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγέλωςγέλωτες
GENγέλωτοςγέλώτων
γελῶν
DATγέλωτιγελωσι(ν)
ACCγέλωτα
γελῶν
γέλωτας
γέλωτα
γέλωτι
γέλωτος