ἀπαχθείς
  • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • Meaning: to lead away, carry off
  • Root: ἀπάγω
ἀπαχθῆναι
ἀπαχθῇς
  • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • Root: ἀπάγω
ἀπαχθήσονται
ἀπάχθητε
ἀπαχθήτω
  • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • Root: ἀπάγω