ἀπαμαυρόω
 • Meaning:
  • Active:
   • to remove darkness
   • to remove obscurity
  • Passive:
   • to deprive of eyesight
 • Forms:
  • ἀπημαυρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀπαμύνουσιν
ἀπαμύνω
 • Meaning: to ward off, keep off, repel
 • Forms:
  • ἀπαμύνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur