ἀπαυγάζεσθαι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to flash forth, reflect
 • Root: ἀπαυγάζω
ἀπαυγάζοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to flash forth, reflect
 • Root: ἀπαυγάζω
ἀπαυγάζω
 • Meaning: to flash forth, reflect
ἀπαύγασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brightness, effulgence, radiance, reflection, reflected light
ἀπαυδάω
 • Meaning: to forbid
ἀπαυδήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to forbid
 • Root: ἀπαυδάω
ἀπαυτομολέω
 • Meaning:
  • to go of one's own accord, desert
  • to flee in fear
 • Forms:
  • ἀπαυτομολῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀπαυτομολήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀπαυτομολήσει
ἀπαυτομολῶ